Er moeten 3 koeien opgehaald worden van een ander weiland. Met de veewagen, touw, hekken en hulp van de camping (Lisa en Lisa) rijden we naar het weiland. Na het installeren van de veewagen en een vanghok staan de koeien al nieuwsgierig te kijken. Koe Martine gaat gemakkelijk. Martine is al wat ouder en kent het ritueel van de veewagen. Ze klimt zonder tegenslag de klep op. Bij koe Mariska gaat dat anders. Als we haar samen met wat andere koeien (dan is het wat minder eng voor haar) het vanghok in proberen te jagen dan gaat het al mis. Ze heeft erg snel door dat het om haar gaat en loopt snel weg. We maken zorgvuldig een fuik en proberen het nog een keer. Angstig loopt ze mee met de andere koeien het vanghok in. In het vanghok is ze onrustig en zoekt ze continu een gaatje om te onsnappen. Omdat een koe in het nauw rare sprongen maakt gaat Lisa achter het hek naar de dijk toe staan en andere Lisa bij het weiland zodat ze daar niet over heen kan springen.
Ik probeer Mariska rustig de veewagen  in te begeleiden. Tevergeefs. Ze springt over het hek, duwt Lisa weg en klimt de dijk op. Lisa staat verschrikt te kijken. In een dergelijk geval is het beter om eerst goede voorzorgsmaatregelen te nemen al voor men de koe weer gaat halen. Maar met twee wachtende auto’s op de dijk en een koe er tussen is daar niet echt tijd voor. Het is dus ook niet verbazingwekkend als de koe, eenmaal weer terug in het vanghok er aan de andere kant meteen weer uit springt. Nu loopt ze weer in de wei en dat geeft ons  tijd voor goede voorbereidingen. En dat helpt want voorzichtig maar bang loopt ze dit keer de veewagen in.

Moe en tevreden rijden we naar huis toe. En als we thuis het weiland van de melkkoeien op rijden om te lossen is de wei akelig leeg. Ongerust kijk ik om me heen en zie in de verte de koeien dansen en springen tussen de kool, wortelen en aardappelen. Onee!!! Sommige dagen dan zit echt alles tegen.


                                                       Boerderij de Buitenplaats
Mariska