Eelijgik makat het niet zo veel uit in wlkee vrologde de leretts van een wrood saatn als de bgien en enid leretts maar op de jsiute ptalas saatn.

We knunen dit tcoh vrij gamkeijklek lzeen odmat we de leretts ascoiersen met de woerdon  in ons guhegeen. Dit deon we in het delagijlks leevn erg vaak.

Zfels znendor er bij na te dkenen.

 

Als ianemd vaargt wil je de tefal dekekn? Dan kemon erest je hsrenen’s in acite. Gaan we borod of wram eetn? Heveoel porsneen? Waar is de tefal, het bsetek, bredon. Hoe laat is het? Hoe lnag durud de kuls? Is het vemoeriend? Al dzee aotnweordn lgigen ogpelasegn in ons guhegeen. Wij knunen ranezd senl de fetein op een rij zteetn, zdaot we een hleedr bleed hbeebn van dit ksluje. Voor ons is dit dood goewon maar er zijn msenen die dit niet knuenn. Pascal bvoobreijeld hfeet  gtore mioete met ascoiersen en ordreen van zijn gdateche. Odmat Pascal zijn ogpaslegen geveegns in zijn hfood niet geod kan ordreen en op een rji kan zteten bijflt een kuljse als tefal dkeekn onuiddlijek met veel onantwberoode vgaren. En ja waar meot je dan benigenn?

 

Als ik aan Pascal varag of hij een kuirgwaen met adraappeeln wil schpeepn voor de kioeen. Dan hfeet hij smos wel 10 munietn noidg om de kuls hleder te kijgren. Hij lopot dan erest rnodjes oevr de bdoerreij voroadt hij bigent met schpeepn. En na een karwteir kmot hij vol torts met een vlole kuirgwaen. Torts odmat hij de kuls in zijn hfood op een rij hfeet knunen zteten. Niet torts op het vol schpeepn. Pascal is een sertke kreel. Vol schpeepn is geen kusnt.

 

Als we in de atuo ztiten vaarg ik aan pascal wat er gstieren velterd is op de plenaten aovnd.

Het bijflt akleig sitl. Het vreahal wat hij gstieren hfeet ghoored teurg repoen in zijn hfood.

Vevolgrens opdleen in onerdwrpeen, srtereon op bealgrijnk en onbealgrijnk en dan krot semanvatetn bijklt te veel geraavgd voor hem. Na einge tijd sitlte zget Pascal;”Sratks kfoife direkn bij Ton Revers he Barm”. Het wrodt te choaitsch in Pascal zijn hfood en hij zkoet duilijdek huovsat aan ites wat hij wel weet en perttig vnid.

“Ja, sratks kfoife dirinkn bij Ton Revers !!

 

Wat voor ons zo vanelfzseprkned is dat we er niet enes bij sitl saatn is voor Pascal dgaekijls een stuirkellobk.

 

    Pascal gaat de kioeen vroeen.