Loeigoeie zuivel
komt van loeigoeie
koeien
Koeien met hoorns
Een kudde koeien
met een eigen stier
Koeien zonder oormerken
Kalf bij de koe
Oud-hollandse rassen
Koeien zonder
krachtvoer
Koeien met
ieder een
eigen naam
Koeienmest die
niet stinkt

Koeien die geen plassen met melk
hoeven te geven

Koeien die je kunt aaien
Een kudde koeien met een rangorde

Kortom
Biologisch-Dynamische
koeien

Koeien in een kruidige
klaver wei